Algemeen

Algemeen


Op deze site vindt u uitsluitend zwart-wit foto's.
De meeste foto's uit onze archieven zijn nog op de ’ouderwetse’ – analoge - wijze vervaardigd. Dat wil zeggen op film. Deze arbeidsintensieve manier van fotograferen is langzamerhand aan het verdwijnen, hoewel een groeiend aantal amateurs de betere kwaliteit van de analoge opname waardeert boven het meer vlakke beeld van de digitale print.
 “Digitale fotografie is het heden en de toekomst. De donkere kamer (doka) is het verleden.” Deze benadering onderschrijven wij niet, maar soms is er geen alternatief. Dan spelen bij opname en afwerking de technische mogelijkheden, formaten en aantallen een rol.
Maar er is een tussenweg. Voor de grotere formaten (boven 30 x 40 cm) wordt in het algemeen het analoge negatief gescand, zonodig op de computer bijgewerkt (krasjes, vlekken) en geprint. Deze methode geeft ook zeer goede resultaten.

Een niet onbelangrijk punt is het gegeven dat van een opname meestal alleen het negatief beschikbaar is. De vraag is dan hoe de fotograaf het negatief zou hebben afgedrukt: in zijn geheel of een uitsnede ervan, licht of iets donkerder, zwak of sterk contrast.
Dit geldt met name voor de foto’s van Annemie Wolff. Haar oeuvre kennende worden de afdrukken van haar nagelaten negatieven door ons met maximale zorg behandeld, zodat het eindresultaat zoveel mogelijk haar visie benadert. Zij had een voorkeur voor stevige contrasten, Hollandse wolkenluchten, wind en water en steeds aandacht voor de mens in zijn dagelijkse werk en leven.